Gegevensbescherming

De bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. In dit verband is het voor ons van groot belang, alle wettelijke bepalingen rond de gegevensbescherming na te leven en transparant met de verwerking van uw gegevens om te gaan. Wij informeren u hierna over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben, zo bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, IP-adres, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de hierna vermelde besloten vennootschap (onderstaand „wij“ of „Bakkerij de Vocht B.V.“). Contactpersoon ingeval van vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring is haar gegevensbeschermingscoördinator.

Verantwoordelijke gegevensbeschermingscoördinator

Bakkerij de Vocht B.V.
Huufkes 46
5674 TM Nuenen
Tel.: 040 284 0347
E-mail: info@bakkerijdevocht.nl

Wij gebruiken uw persoonsgebonden informatie in principe alleen binnen de eigen onderneming om de door u gewenste diensten te leveren. Bovendien geven wij de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke instemming door aan derden, met name niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden slechts doorgegeven indien u zelf met het doorgeven van de gegevens ingestemd hebt of voor zover wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële resp. gerechtelijke bepalingen hiervoor gerechtigd of hiertoe verplicht zijn. Daarbij kan het in het bijzonder om het verstrekken van informatie met het oog op de strafvervolging, het afwenden van gevaar of het afdwingen van intellectuele-eigendomsrechten gaan.

1 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

1.1 Log-gebruiksgegevens

Bij het louter informatieve gebruik van de website, m.a.w. als u zich niet registreert of informatie op een andere manier aan ons overmaakt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server overmaakt. Wanneer u onze website wenst te bekijken, verzamelen wij die gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om u onze website te presenteren en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. (Wettelijke basis is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG).

1.2 Cookies

Aanvullend op het hiervoor genoemde worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, toegewezen aan de door u gebruikte browser, opgeslagen worden en door welke er naar de instantie, die de cookie achterlaat (hier door ons) informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen aan uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in het geheel gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

U kunt de instelling van uw browser al naargelang uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies van de hand wijzen. Wij vestigen er uw aandacht op dat u eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

1.3 Contactformulier

Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en reden alsook commentaar van de contactopname) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wettelijke basis hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de aangelegenheid te behandelen.

2 Verzameling van persoonsgegevens via E-mailcontact

2.1 Contact via de E-mail

Als u contact opneemt via de mail dan bewaren wij uw gegevens gedurende het klantencontact. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Bakkerij de Vocht B.V. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de aangelegenheid te behandelen. Wettelijke basis hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG.

2.2 Nieuwsbrieven

Voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw persoonsgegevens, wij vragen om de volgende gegevens, uw naam, uw postcode en huisnummer, uw woonplaats, uw mailadres. Om deel te nemen aan de nieuwsbrief gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, nadat u akkoord bent gegaan ontvangt u een bevestigingsmail. Door het bevestigen van deze mail geeft u toestemming aan ons om u via de mail op de hoogte te worden gehouden van eventuele acties en aanbiedingen, hiermee voldoet Bakkerij de Vocht B.V. aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres.

Bakkerij de Vocht B.V.
Huufkes 46
5674 TM Nuenen
Tel.: 040 284 0347
E-mail: info@bakkerijdevocht.nl

U kunt ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door onderaan de mail op ‘uitschrijven’ te klikken, hierdoor ontvangt u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer van Bakkerij de Vocht B.V. en worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem.

3 Webanalyse

Voor de analyse van het gebruik van onze website en de optimalisatie daarvan maken wij gebruik van verschillende diensten die deels van cookies en nog andere technieken gebruik maken. Voor zover u met de gebruikmaking van de diensten niet akkoord gaat, kunt u tegen deze gegevensverwerking ingaan resp. de verhindering van de opslag van cookies in uw browser instellen. Over de individuele diensten wordt uiteengezet, hoe het verzet toegelicht kan worden. Met uitoefening van het verzet volgt er geen verdere verwerking van uw gegevens voor een webanalyse door de betreffende provider meer.

3.1 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij doen beroep op Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de vergaarde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens aan de VS overgedragen worden, heeft Google zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor de gebruikmaking van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Informatie over de derde provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht betreffende de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html alsook de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

4 Social-Media diensten

4.1 Integratie van Social-Media diensten

Op deze website maken wij momenteel gebruik van de Social-Media diensten Facebook en Instagram.

Als u een bezoek brengt aan ons online-aanbod en op het logo van één van de sociale diensten klikt, wordt u naar de betreffende externe pagina van deze netwerkdienst doorgeschakeld. Wanneer u één van de knoppen aanklikt, terwijl u bij één van de diensten ingelogd bent, kan de informatie, dat u een bezoek aan ons online-aanbod gebracht hebt, daar aan uw gebruikersaccount toegewezen worden. Als u lid bij één van de diensten bent en niet wenst dat de sociale netwerken via het online-aanbod gegevens over u verzamelen en deze aan uw gegevens als lid koppelen, dient u vóór het aanklikken van één van de logo’s bij Facebook of Instagram uit te loggen. Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Wij vestigen er uw aandacht op dat wij als provider van deze website geen kennis van de inhoud van de overgemaakte gegevens en over het gebruik daarvan door de sociale diensten krijgen. Bijkomende informatie, welke gegevens via de oproep van de sociale diensten bij Facebook en Instagram verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt worden, leidt u af uit de betreffende gegevensbeschermingsbepalingen via:

Social-Media provider
Gegevensbeschermingsverklaring
Meta Platforms Ireland Limeted.
4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Ireland
https://free.facebook.com/privacy/policy/#

5 Google Maps

5.1 Integratie van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website presenteren en maken wij voor u een comfortabel gebruik van de kaartenfunctie mogelijk.

Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie dat de betreffende vervolgpagina van onze website opgeroepen hebt. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit, of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u ingelogd bent, resp. of er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze in functie van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse volgt in het bijzondere (zelf voor niet-ingelogde gebruikers) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt een recht op verzet tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de opeising van dit recht tot Google moet richten. Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Bijkomende informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de Plug-in provider krijgt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de provider. Daar krijgt u ook bijkomende informatie over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6 Bijkomende informatie

6.1 Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of verantwoordelijke opvoeders geen persoonsgegevens aan ons overmaken. Wij vragen persoonsgegevens van kinderen of jongeren doelgericht niet op, verzamelen deze bewust niet en geven ze niet aan derden door.

6.2 Contactinformatie

Uw wel eens gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst ook via volgende kanalen herroepen:

Bakkerij de Vocht B.V.
Huufkes 46
5674 TM Nuenen
Tel.: 040 284 0347
E-mail: info@bakkerijdevocht.nl

6.3 Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

De stand van de gegevensbeschermingsverklaring wordt door de vermelding van de datum (onderaan) kenbaar gemaakt. Wij behouden ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met het oog op de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie kan direct via onze website opgevraagd worden. Gelieve regelmatig een bezoek aan onze website te brengen en u over de geldende gegevensbeschermingsverklaring te informeren.

Stand van deze gegevensbeschermingsverklaring: juni 2022

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details